49
   Wednesday
   53 / 22
   Thursday
   55 / 26
   Friday
   56 / 28