74
   Wednesday
   90 / 65
   Thursday
   92 / 67
   Friday
   90 / 67