67
   Wednesday
   91 / 56
   Thursday
   87 / 57
   Friday
   84 / 52