73
   Wednesday
   71 / 56
   Thursday
   74 / 54
   Friday
   82 / 54