80
   Sunday
   83 / 57
   Monday
   83 / 58
   Tuesday
   81 / 58

   Nov. 8 Sportscast

   Nov. 8 Sportscast
   component-story-more_media_horiz-v1-01
   FOLLOW US ON TWITTER