37
   Sunday
   60 / 39
   Monday
   62 / 40
   Tuesday
   67 / 42

   Nov. 8 Sportscast

   Nov. 8 Sportscast
   component-story-more_media_horiz-v1-01
   FOLLOW US ON TWITTER