57
   Monday
   83 / 58
   Tuesday
   78 / 58
   Wednesday
   71 / 53

   Nov. 3 Sportscast

   Nov. 3 Sportscast
   component-story-more_media_horiz-v1-01
   FOLLOW US ON TWITTER