69
   Wednesday
   90 / 65
   Thursday
   92 / 67
   Friday
   90 / 67

   Feb. 5 Sportscast

   Feb. 5 Sportscast